SAT-3181.jpg

Gesamtarbeitsvertrag (GAV)

Gesamtarbeitsvertrag 2019 (inkl. Lohnregulative)

Gesamtarbeitsvertrag 2015

Lohnregulativ Produktion 2015

Lohnregulativ Verkauf 2015

Allgemeinverbindlicherklärung

Änderung vom 7. März 2019
Inkrafttreten: 01.04.2019

Änderung vom 6. November 2018
Inkrafttreten: 01.01.2019

Verlängerung vom 20. August 2018
Inkrafttreten: 01.10.2018

Grundbeschluss vom 8.Oktober 2015   
Inkrafttreten: 01.11.2015